Fleagle (1988) Taxonomy of the Primates


This is the taxonomy Fleagle (1988) proposed for the primates. The taxonomy only goes to the level of genus in the Linnean hierarchy. For information on extant species go to Primate Factsheets

PRIMATA

SUBORDER: Plesiadapiformes
FAMILY: Microsyopidae

Palaechthon
Plesiolestes
Talpohenach
Torrejonia
Palenochtha
Berruvius
Navajovius
Micromomys
Tinimomys
Niptomomys
Uinatosorex
Microsyops
Arctodontomys
Craseops
Alveojunctus


FAMILY: Plesiadapidae

Pronothodectes
Nannodectes
Plesiadpis
Chiromyoides
Platychoerops


FAMILY: Carpolestidae

Elphidotarsius
Carpodaptes
Carpolestes


FAMILY: Saxonellidae

Saxonella

FAMILY: Paromomyidae

Paromomys
Ignacius
Phenacolemur
Elwynella
Arcius


FAMILY: Picrodontidae

Picrodus
Zanycteris
Draconodus


FAMILY: incertae sedis

Purgatorius

SUBORDER: Prosimii
INFRAORDER: Lemuriformes
SUPERFAMILY: Lemuroidea
FAMILY: Lemuridae

Lemur
Varecia
Pachylemur
Hapalemur


SUPERFAMILY: Plesiadapoidea
FAMILY: Lepilemuridae
SUBFAMILY: Lepilemurinae

Lepilemur

SUBFAMILY: Megaladapinae

Megaladapis

FAMILY: Indriidae
SUBFAMILY: Indriinae

Avahi
Prpopithecus
Indri
Mesopropithecus


SUBFAMILY: Archaeolemurinae

Archaeolemur
Hadropithecus


SUBFAMILY: Palaeopropithecinae

Palaeopropithecus
Archaeoindris


FAMILY: Daubentoniidae

Daubentonia

SUPERFAMILY: Lorisoidea
FAMILY: Cheirogaleidae

Microcebus
Mirza
Cheirogaleus
Phaner
Allocebus


FAMILY: Galagidae

Otolemur
Galago
Galagoides
Euoticus
Progalago
Komba


FAMILY: Lorisidae

Perodicticus
Arctocebus
Nycticebus
Loris
Mioeuoticus
Nycticeboides


INFRAORDER: Adapiformes
FAMILY: Adapidae
SUBFAMILY: Notharctinae

Cantius
Copelemur
Notharctus
Smilodectes
Pelycodus


SUBFAMILY: Adapinae

Donrussellia
Protoadapis
Europolemur
Periconodon
Agerinia
Caenopithecus
Pronycticebus
Cercamonius
Cryptadapis
Microadapis
Anchomomys
Adapis
Leptadapis
Mahgarita


SUBFAMILY: Sivaladapinae

Indraloris
Sivaladapis
Sinoadapis


SUBFAMILY: incertae sedis

Azibius
Panobius
Hoanghonius
Lushius


INFRAORDER: Tarsiiformes
FAMILY: Tarsiidae

Tarsius
Afrotarsius


INFRAORDER: Omomyiformes
FAMILY: Omomyidae
SUBFAMILY: Anaptomorphinae

Teilhardina
Anemorhysis
Chlororhysis
Pseudotetonius
Absarokius
Anaptomorphus
Tetonius
Trogolemur
Aycrossia
Strigorhysis
Gazinius
Steinius
Loveina


SUBFAMILY: Omomyinae

Arapahovius
Omomys
Chumashius
Ourayia
Shoshonius
Washakius
Utahia
Hemiacodon
Dyseolemur
Stockia
Macrotarsius
Uintanius
Jemezius
Rooneyia
Ekgmowechashala


SUBFAMILY: Microchoerinae

Nannopithex
Pseudoloris
Necrolemur
Microchoerus


SUBFAMILY: incertae sedis

Altanius
Kohatius


SUBORDER: Anthropoidea
INFRAORDER: incertae sedis

Amphipithecus
Pondaungia
Oligopithecus


INFRAORDER: Parapithecoidea
FAMILY: Parapithecidae

Qatrania
Apidium
Parapithecus


INFRAORDER: Platyrrhini
SUPERFAMILY: Ceboidea
FAMILY: Cebidae
SUBFAMILY: Cebinae

Cebus
Saimiri
Neosaimiri


SUBFAMILY: Aotinae

Aotus
Tremacebus
Callicebus
Homunculus


FAMILY: Atelidae
SUBFAMILY: Pitheciinae

Pithecia
Chiropotes
Cacajao
Mohanamico
Cebupithecia


SUBFAMILY: Atelinae

Alouatta
Stirtonia
Lagothrix
Brachyteles
Ateles


FAMILY: Callitrichidae
SUBFAMILY: Callitrichinae

Callimico
Saguinus
Leontopithecus
Callithrix
Cebuella
Micodon


FAMILY: incertae sedis
SUBFAMILY: incertae sedis

Branisella
Dolichocebus
Soriacebus
Xenothrix


INFRAORDER: Catarrhini
SUPERFAMILY: Hominoidea
FAMILY: Propliopithecidae

Propliopithecus
Aegyptopithecus


FAMILY: Pliopithecidae

Pliopithecus
Crouzelia
Laccopithecus


FAMILY: Proconsulidae

Proconsul
Limnopithecus
Dendropithecus
Simiolus
Rangwapithecus
Micropithecus
Dionysopithecus
Platydontopithecus


FAMILY: incertae sedis

Turkanapithecus
Afropithecus
Kenyapithecus


FAMILY: Oreopithecidae

Nyanzapithecus
Oreopithecus


FAMILY: Hylobatidae

Hylobates

FAMILY: Pongidae
SUBFAMILY: Dryopithecinae

Dryopithecus
Lufengpithecus


SUBFAMILY: Ponginae

Pongo
Sivapithecus
Gigantopithecus


SUBFAMILY: Gorillinae

Graecopithecus
Gorilla
Pan


FAMILY: Hominidae

Australopithecus
Homo


SUPERFAMILY: Cercopithecoidea
FAMILY: Victoriapithecidae
SUBFAMILY: Victoriapithecinae

Victoriapithecus
Prohylobates


FAMILY: Cercopithecidae
SUBFAMILY: Cercopithecinae

Macaca
Procynocephalus
Paradolichopithecus
Cercocebus
Parapapio
Papio
Mandrillus
Dinopithecus
Gorgopithecus
Theropithecus
Cercopithecus
Allenopithecus
Miopithecus
Erythrocebus


SUBFAMILY: Colobinae

Mesopithecus
Dolichopithecus
Microcolobus
Libypithecus
Cercopithecoides
Paracolobus
Rhinocolobus
Colobus
Piliocolobus
Procolobus
Presbytis
Simias
Nasalis
Pygathrix
Rhinopithecus


REFERENCES:
Fleagle, J.G. 1988. Primate Adaptation and Evolution. Academic Press: New York.

[The Primata] [Primate Taxonomy] [Simons (1972)] [Schwartz et al. (1978)] [Szalay and Delson (1979)] [Fleagle (1988)] [Fleagle (1999)] [Primate Taxonomy Links] [Primate Factsheets]


Last Updated: July 22, 2000
Created and managed by Sean Flannery